Hem

Välkommen till Winnaess AB

Samtalsbehandling-Handledning-Utbildning-Organisationsutveckling.

Samtalsbehandling – Handledning – Utbildning – Organisationsutveckling.

Välkommen till min mottagning och till det rum jag sedan 1996 försökt tillrättalägga för mänsklig läkning och utveckling. Viktigt att veta i detta första mötet är, att jag inte är legitimerad behandlare enl. svenska normer, utan i grunden är utbildad ”clinical substance abuse counselor” från staten Minnesota, USA, och att jag sedan min certifiering i 1992 har fördjupat mig och vidareutbildat mig på andra vägar än enbart inom den akademiska världen. Detta betyder inte att jag inte stöder mig på forskning och akademisk förankrad kunskap; jag har genom alla yrkesår sökt behörig kunskap för att kunna arbeta med de problem jag mött, bl.a. inom medicinsk forskning. Jag har nära samarbete med legitimerade psykologer, psykiatri och medicin i de sammanhang jag arbetar. Under min studietid i USA fick jag föremånen att få möta, omfamnas och inkluderas i indianske stamsamhällens traditioner och ritual, och har denna kunskap med mig in i mitt dagliga arbete, men praktiserar de metoder som är förenade med beteendemetod och systemteoretiskt baserad helhetstanke. Mer om detta under ”Tjänster” och ”Värdegrund”. Till dig som söker till denna sidan: Välkommen till mitt rum

Förtroende 

Utbildning och föreläsningar

Helhetslösningar 

Sidan är under uppbyggnad

Sidan är under uppbyggnad 

Sidan är under uppbyggnad 

NEWS & EVENTS


 

Kommer inom kort 

Kommer inom kort

 

 

 Alf Winnaess AB

 

       Drottninggatan 63A

       602 32 Norrköping

 

 

 

 

 

+46708-323705

Inom kort finns vi på


 

 

Copyright @ All Rights Reserved