Tjänster


TjänsterIndivid-,familjebehandling, parterapi

Handledning,konflikthantering, utbildning för privata och offentliga

organisationer.  Specialiserad på personlighetsstörningar och beroendeproblematik. s.s. alkohol-drogproblem, ätstörningsproblem, spelmissbruk, shopping, spending, våld i hemmet, kriminalitet.

Traumabearbetning, arbetar med ångest-/stressproblem, depressioner, sorgarbete.

 

Teoretisk

förankring: Systemteori, beteendemetodik, baserat på modern hjärnforskning och betendemedicisk forskning, föreläsningar mm 

Sidan är under uppbyggnad, texter mm kommer inom kort

NEWS & EVENTS


 

Kommer inom kort 

Kommer inom kort

 

 

 Alf Winnaess AB

 

       Drottninggatan 63A

       602 32 Norrköping

 

 

 

 

 

+46708-323705

Inom kort finns vi på


 

 

Copyright @ All Rights Reserved