Om oss

OM OSS

OM OSS


 

All samtalsbaserad behandling härstammar i grunden från bikten och/el. behovet av att lämna ur sig det som plågar tankarna, känslorna och också det kroppsliga livet. Människans behov av att förstå sig självAll samtalsbaserad behandling härstammar i grunden från bikten och/el. behovet av att lämna ur sig det som plågar tankarna, känslorna och också det kroppsliga livet. Människans behov av att förstå sig själv och det sammanhang människan lever i ligger djupt förankrat i oss. Att få gå in i det slutna rummet där bara jag finns tillsammans med en medmänniska som kan lyssna utan dom, utan att kategorisera, som har som enstaka roll att hjälpa mig komma till rätta med mig själv och det jag brottas med och som jag vet inte för detta vidare till andra – ger utrymme till att komma ur det stängda och in i gemenskap. Den plågade människan i vår tid och i Västvärlden, tenderar att isolera sig från omvärlden när behovet egentligen vore att söka det gemensamma. Hjälparens roll är att stödja människan fram till djupare gemenskap med det mänskliga, och sålunda kunna leva ett fullvärdigt och rikt liv.

 

Jag ser som min roll att hjälpa människor genomskåda sina rädslor och våga utmana dom genom att göra nya saker, att komma loss från det som tynger och tar bort lusten att leva, och att lära sig leva med livets olika begränsningar och likväl känna djup mening med livet

d och som jag vet inte för detta vidare till andra – ger utrymme till att komma ur det stängda och in i gemenskap. Den plågade människan i vår tid och i Västvärlden, tenderar att isolera sig från omvärlden när behovet egentligen vore att söka det gemensamma. Hjälparens roll är att stödja människan fram till djupare gemenskap med det mänskliga, och sålunda kunna leva ett fullvärdigt och rikt liv.

Jag ser som min roll att hjälpa mä

människan fram till djupare gemenskap med det mänskliga, och sålunda kunna leva ett fullvärdigt och rikt liv.

Jag ser som min roll att hjälpa människor genomskåda sina rädslor och våga utmana dom genom att göra nya saker, att komma loss från det som tynger och tar bort lusten att leva, och att lära sig leva med livets olika begränsningar och likväl känna djup mening med livet.

NEWS & EVENTS


 

Kommer inom kort 

Kommer inom kort

 

 

 Alf Winnaess AB

 

       Drottninggatan 63A

       602 32 Norrköping

 

 

 

 

 

+46708-323705

Inom kort finns vi på


 

 

Copyright @ All Rights Reserved