Hem

Alf Winnaess

Organisationsutveckling - Utbildning
Samtalsbehandling - Handledning

Välkommen till min mottagning och till det rum jag sedan 1996 försökt tillrättalägga för mänsklig läkning och utveckling.


Jag ser som min roll att hjälpa människor genomskåda sina rädslor och våga utmana dom genom att göra nya saker, att komma loss från det som tynger och tar bort lusten att leva, och att lära sig leva med livets olika begränsningar och likväl känna djup mening med livet.


Att få gå in i det fria men slutna rummet, där bara jag finns tillsammans med en medmänniska, kan lyssna utan dom, utan att kategorisera, som har en roll att hjälpa till att komma till rätta med sig själv och det hen brottas med – ger utrymme till att komma ur det stängda och in i gemenskap.


"Jag har inte förstått att jag inte har förstått."


Föreläsning om trauma

Ni kan följa mig på mina sociala medier där jag delar insiktsfulla tankar om bland annat relationer, existentialism och trauma.